Vikariater

Våre tjenester

A-personell leverer konkurransedyktige tjenester med høy kvalitet

Scroll

En vikar er en stedfortreder som overtar et arbeid eller stilling fra en annen for en kortere tid i den andres fravær.
Har du en syk medarbeider og trenger du en stedfortreder kan du ta kontakt med oss. Vi gjør det vi kan for å skaffe deg en medarbeider som «passer inn» og som kan hjelpe dere i denne perioden.

VÅRE ADRESSER

Johan Follestadsvei 9, 3474 Åros

Svaneveien 2, 1661 Rolvsøy

1357 Bekkestua, Norway

startbank