Våre tjenester

A-Personell bygg og industri AS leverer konkurransedyktige tjenester med høy kvalitet

Scroll

Våre tjenester

Vikariater

En vikar er en stedfortreder som overtar et arbeid eller stilling fra en annen for en kortere tid i den andres fravær.
Har du en syk medarbeider og trenger du en stedfortreder kan du ta kontakt med oss. Vi gjør det vi kan for å skaffe deg en medarbeider som «passer inn» og som kan hjelpe dere i denne perioden.

Rekruttering

Å rekruttere betyr å skape tilgang, tilvekst eller fornyelse i en organisasjon eller en virksomhet.
Har du behov for flere ansatte? Vi kan hjelpe deg med dette! Vi tar oss av alt slik at du kan bruke tid på andre ting. Vi annonserer, intervjuer, referansesjekker og sender deg deretter kun de beste kandidatene og satser på at du/dere møter en du ønsker å ansette.

Prosjekt

Et prosjekt betegner en innsats som gjøres for å oppnå et definert mål, som oftest innenfor en planlagt tids- og ressursramme. Som en hjelp til å holde prosjekter innenfor de rammene som er gitt og samtidig oppnå målet, kan det være lurt å leie inn medarbeidere for en gitt periode.

VÅRE ADRESSER

Johan Follestadsvei 9, 3474 Åros

Svaneveien 2, 1661 Rolvsøy

1357 Bekkestua, Norway

startbank