Prosjekter

Våre tjenester

A-personell leverer konkurransedyktige tjenester med høy kvalitet

Scroll

Et prosjekt betegner en innsats som gjøres for å oppnå et definert mål, som oftest innenfor en planlagt tids- og ressursramme. Som en hjelp til å holde prosjekter innenfor de rammene som er gitt og samtidig oppnå målet, kan det være lurt å leie inn medarbeidere for en gitt periode.

VÅRE ADRESSER

Industriveien 16, 3300 HOKKSUND

1357 Bekkestua, Norway

startbank